• 1

Επιθεώρηση και Πιστοποίηση Ρυμουλκούμενων Οχημάτων

Η Swiss Approval αποτελεί Διαπιστευμένο Φορέα Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων Ρυμουλκούμενων Oχημάτων. Βασιζόμενος στην Έκθεση Επιθεώρησης του Φορέα μας, ο Κατασκευαστής / Έμπορος μπορεί να εφαρμόσει τη Σήμανση CE επί του ρυμουλκούμενου οχήματος προκειμένου να λάβει την κατάλληλη άδεια από τις Εθνικές Αρχές Μεταφορών.

 

Επικοινωνία - Contact Us

  • Τραπεζούντος & Διγενή Ακρίτα, 192 00 Ελευσίνα Αρχ. Μακαρίου 2-4, Capital Center, 1065 Λευκωσία
  • +30 210 5562130
  • +357 22 68 0004
  • info@swissapproval.gr
  • cyprus@swissapproval.gr
  • International Web Site: www.swissapproval.ch