• 1

Οδηγία Απλών Δοχείων Πίεσης 2009/105 ΕΚ

Ως «απλό δοχείο πίεσης» χαρακτηρίζεται κάθε συγκολλημένο δοχείο που υποβάλλεται σε σχετική εσωτερική πίεση μεγαλύτερη από 0,5 bar, η προβλεπόμενη χρήση του οποίου είναι ως δοχείου αέρα ή αζώτου, που δεν προορίζεται για καύση.

Ο Κοινοποιημένος Οργανισμός Swiss Approval NB 2221, έχει επιθεωρήσει και εγκρίνει ένα ευρύτατο φάσμα κατηγοριών συγκολλημένων δοχείων, για περισσότερους  από 300 διαφορετικούς κατασκευαστές παγκοσμίως.

 

 

Simple Pressure Vessel Directive 2009/105 EC

A "simple pressure vessel" is defined as any welded vessel subjected to a relative internal pressure of more than 0.5 bar, whose intended use is as a container for air or nitrogen, not intended for combustion.

The Notified Body Swiss Approval NB 2221, has inspected and approved a wide range of welded vessel categories for more than 300 different manufacturers worldwide.

Επικοινωνία - Contact Us

  • Trapezountos & Digeni Akrita, 19200 Elefsina
  • +302105562130
  • info@swissapproval.gr