• 1

Οδηγία Απλών Δοχείων Πίεσης 2009/105 ΕΚ

Ως «απλό δοχείο πίεσης» χαρακτηρίζεται κάθε συγκολλημένο δοχείο που υποβάλλεται σε σχετική εσωτερική πίεση μεγαλύτερη από 0,5 bar, η προβλεπόμενη χρήση του οποίου είναι ως δοχείου αέρα ή αζώτου, που δεν προορίζεται για καύση.

Ο Κοινοποιημένος Οργανισμός Swiss Approval NB 2221, έχει επιθεωρήσει και εγκρίνει ένα ευρύτατο φάσμα κατηγοριών συγκολλημένων δοχείων, για περισσότερους  από 300 διαφορετικούς κατασκευαστές παγκοσμίως.

 

 

Επικοινωνία - Contact Us

  • Τραπεζούντος & Διγενή Ακρίτα, 192 00 Ελευσίνα
  • +30 210 5562130
  • info@swissapproval.gr
  • International Web Site: www.swissapproval.ch