• 1

Ακαδημία Εκπαίδευσης SWISS APPROVAL

 

Η Ακαδημία Εκπαίδευσης SWISS APPROVAL INTERNATIONAL διαθέτει σημαντικά προγράμματα εκπαίδευσης, που οδηγούν στην Διεθνή αναγνώριση επαγγελματιών αλλά και προσωπικού που ασχολείται με την διασφάλιση και τον έλεγχο ποιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το site μας. 
https://institute.swissapproval.academy/

 

SWISS APPROVAL Training Academy

The SWISS APPROVAL INTERNATIONAL Training Academy offers important training programmes leading to international recognition for professionals and personnel involved in quality assurance and quality control.

For more information visit our website.

https://institute.swissapproval.academy/