• 1

Ακαδημία Εκπαίδευσης SWISS APPROVAL

 

Η Ακαδημία Εκπαίδευσης SWISS APPROVAL INTERNATIONAL διαθέτει σημαντικά προγράμματα εκπαίδευσης, που οδηγούν στην Διεθνή αναγνώριση επαγγελματιών αλλά και προσωπικού που ασχολείται με την διασφάλιση και τον έλεγχο ποιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το site μας. 
https://institute.swissapproval.academy/