Υπηρεσίες σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΟΤΑ 360» (Δήμοι – Περιφέρειες)

 Α.    Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης, Επιθεώρησης και Πιστοποίησης

 

 • ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO) ΤΟΥ ΟΤΑ  (σύμφωνα με το άρθρο 37 της 679/2016 EE)
 • ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΥΠΠ, Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασιας.
 • ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΤΑ για:
  • ISO 9001:2015, for Quality Management
  • ISO 14001:2015, for Environmental Management
  • ISO 22001:2018, for Food Safety
  • ISO 45001:2018, for Health and Safety @ Work
  • ISO 50001:2018, for Energy Management
  • ISO 27001:2018, for Information Security and Safety of Data
  • ISO 37001:2016, for Anti-Bribery Management
  • ISO 39001:2012, for Road Traffic Safety Management.
  • Πιστοποίηση Συμμόρφωσης με την Νομοθεσία για την διαχείριση προσωπικών δεδομένων (GDPR), μόνο στις περιπτώσεις που δεν παρέχουμε σχετικές υπηρεσίες.
  • ΕΛΟΤ 1429:2008 «Διαχειριστική Επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημόσιου ή μη χαρακτήρα»
 • ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)

 

 Β.     Πιστοποίηση Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμών, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία

 

 • ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ:
  • ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ
  • ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥΣ
  • ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ
  • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ