• 1

Επιθεωρήσεις Δεύτερου Μέρους

 

Επιθεωρήσεις και Έλεγχοι για λογαριασμό Πελατών.

H Swiss Approval Technishe Bewertung διαθέτει διαπιστεύσεις σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17020 για τη διενέργεια επιθεωρήσεων ως Ανεξάρτητος Φορέας Επιθεώρησης Δεύτερου Μέρους.

Το έμπειρο προσωπικό της εταιρείας μας διεθνώς, διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία και εξειδίκευση προκειμένου να παρέχει αποτελεσματικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εφαρμοστέων προδιαγραφών και προτύπων. 

Οι υπηρεσίες επιθεώρησης Δεύτερου μέρους βασίζονται στην ανάγκη των Ιδιοκτητών ενός έργου ή μιας υπηρεσίας, να διασφαλίζεται η συμμόρφωση των διαδικασιών εκτέλεσης και υλοποίησης σύμφωνα με προδιαγραφές που είναι συμφωνημένες και σκοπό έχουν να διασφαλίσουν τον Κύριο του Έργου έναντι απαιτήσεων απο Τρίτους. 

 

 

Επικοινωνία - Contact Us

  • Τραπεζούντος & Διγενή Ακρίτα, 192 00 Ελευσίνα Αρχ. Μακαρίου 2-4, Capital Center, 1065 Λευκωσία
  • +30 210 5562130
  • +357 22 68 0004
  • info@swissapproval.gr
  • cyprus@swissapproval.gr
  • International Web Site: www.swissapproval.ch