• 1

Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης

Υπηρεσίες Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης - Διαπιστευμένες κατά ISO 17021. Αναγνώριση IAF.

Μέσω της συνεργασίας μιας Επιχείρησης με έναν ανεξάρτητο Οργανισμό Πιστοποίησης παγκόσμιας εμβέλειας  με Διεθνώς αναγνωρισμένες διαπιστεύσεις συνολικής αποδοχής από το Διεθνές Φόρουμ Διαπίστευσης (IAF), τόσο η ίδια η Επιχείρηση, οι πελάτες της, οι συνεργάτες όσο και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, επωφελούνται από το σταθερό, αξιόπιστο και ελεγχόμενο σύστημα αξιολόγησης που ο Οργανισμός αυτός μπορεί να παρέχει.

Η διαπιστευμένη πιστοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας από τη Swiss Approval Technische Bewertung, συμβάλλει στη διασφάλιση μέγιστου οφέλους και προστιθέμενης αξίας στους πελάτες της εταιρείας, από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η πιστοποίηση ενός οργανισμού/ μιας εταιρείας επιφέρει σημαντικά οφέλη από την εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται, η λήψη μέτρων άμβλυνσης των κινδύνων αλλά και η βελτίωση  της λειτουργικής απόδοσης η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε βελτιωμένη αποτελεσματικότητα, μικρότερη σπατάλη, χαμηλότερο κόστος παραγωγής, και τελικά σε μεγαλύτερο λειτουργικό κέρδος.

Είναι πλέον γεγονός πως κρίνεται αξιοσημείωτη η ανάπτυξη και επέκταση του τομέα πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης τα τελευταία χρόνια. Η Swiss Approval Technische Bewertung μετρά περισσότερους από 1.000 πιστοποιημένους πελάτες, μέσα σε ένα δίκτυο που επεκτείνεται διαρκώς.

 

Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης

Η Swiss Approval Technische Bewertung, έχει αποκτήσει σημαντικές διαπιστεύσεις  που διασφαλίζουν την παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών πιστοποίησης, σε συστήματα σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα:

Ως «Επιθεώρηση» ορίζεται η συστηματική και αντικειμενική εξέταση στοιχείων, δηλώσεων, καταστάσεων, αρχείων, καθώς επίσης των λειτουργιών και επιδόσεων μίας επιχείρησης αναφορικά με την εφαρμογή ενός προτύπου το οποίο υιοθετείται από την επιχείρηση, με συγκεκριμένους στόχους και στο πλαίσιο της ευρύτερης εταιρικής της πολιτικής.

Η Swiss Approval Technische Bewertung για την αποτελεσματική εκτέλεση του ελέγχου, λαμβάνει και αξιολογεί την σχετική τεκμηρίωση πριν τη διενέργεια της επιτόπιας επιθεώρησης, συλλέγει αποδεικτικά στοιχεία κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, τα αξιολογεί με τη χρήση συγκριτικών  πινάκων, και τελικά διατυπώνει αξιολογική κρίση, η οποία καταγράφεται στην έκθεση ελέγχου, η οποία κοινοποιείται στον  πελάτη. Οι επιθεωρητές μας αξιολογούν τα συστήματα διαχείρισης των επιχειρήσεων και των οργανισμών, σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα είτε με βάση συγκεκριμένες απαιτήσεις ή / και εσωτερικά (ιδιωτικά) κριτήρια συμμόρφωσης για λογαριασμό των πελατών μας.

 

COMPLETE SYSTEM 8128 – Ενοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης

Ένα σύγχρονο, καινοτόμο και ολοκληρωμένο  πιστοποιητικό εισάγεται στην παγκόσμια αγορά μέσα από το φάσμα των υπηρεσιών της Swiss Approval International με την ονομασία: COMPLETE SYSTEM 8128.

Το πλήρες σύστημα 8128 είναι ένα ενιαίο πιστοποιητικό, που συνδυάζει και αντικαθιστά όλα τα επιμέρους πιστοποιητικά (ISO 9000/14000/27000/18000 κλπ), βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των πολλαπλών συστημάτων διαχείρισης.

Από τη θεωρία των αριθμών, «ολοκληρωμένος» (complete), λέγεται ένας φυσικός αριθμός όταν το άθροισμα των θετικών διαιρετών του, εκτός του ιδίου του αριθμού, είναι ίσο προς τον αριθμό αυτό. Ο ορισμός προέρχεται από την αρχαιότητα, και συγκεκριμένα από την εποχή του Ευκλείδη, ο αριθμός ονομάζεται επίσης «τέλειος» ή «ιδανικός». Ο πρώτος τέλειος αριθμός είναι το 6, μετά ο 28 στη συνέχεια ο αριθμός 496 και τέλος, ο αριθμός 8128.

Η Swiss Approval International ανέπτυξε το COMPLETE SYSTEM 8128, ακολουθώντας τον οδηγό τυποποίησης «ISO guide» για την εφαρμογή και πιστοποίηση ενοποιημένων συστημάτων διαχείρισης, προσφέροντας έτσι στη Διεθνή επιχειρηματική κοινότητα, μια πρωτοποριακή και ολοκληρωμένη προσέγγιση για τα πολυδιάστατα, βασισμένα σε διαφορετικά πρότυπα, συστήματα.

Πολιτική για COVID19

Παρακαλώ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο ώστε να ενημερωθείτε για τις διαδικασίες Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης εν μέσω της πανδημίας.
Πολιτικη COVID19

 

Επικοινωνία - Contact Us

  • Τραπεζούντος & Διγενή Ακρίτα, 192 00 Ελευσίνα
  • +30 210 5562130
  • info@swissapproval.gr
  • International Web Site: www.swissapproval.ch