• 1

Υπηρεσίες Πιστοποίησης στον Τομέα Υγείας και Ευεξίας

 

Leader στην αγορά των Υπηρεσίων του Τομέα Υγείας & Ευεξίας - Health Care business Unit 

Η Swiss Approval έχει αυξημένη δραστηριότητα και στρατηγική προσήλωση στον τομέα Υγείας & Ευεξίας, στην Ελλάδα αλλά και Διεθνώς. Ο τομέας της προστασίας και πρόληψης, της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης και ευεξίας, είναι πολυδιάστατος και εξαιρετικά σύνθετος αναφορικά με τους προσδιοριστικούς παράγοντες της ποιότητας και της ασφάλειας στις υπηρεσίες του, ο οποίος ρυθμίζεται τόσο από διεθνείς και εθνικούς κανόνες όσο και από περισσότερο εξειδικευμένα ρυθμιστικά πλαίσια και πρωτόκολλα.

Το πρότυπο DIN EN 15224

Το πρότυπο DIN EN 15224 αποτελεί το Ευρωπαϊκό πλαίσιο προδιαγραφών για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης στις υπηρεσίες υγείας προκειμένου να ανταποκρίνονται με επάρκεια στις ειδικές ανάγκες και τις ιδιαίτερες συνθήκες των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης (νοσοκομεία, κλινικές, εσωτερικά και εξωτερικά ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα) και των εξειδικευμένων ιατρικών μονάδων όπως κέντρα εξωσωματικής – αναπαραγωγικής ιατρικής (μονάδες IVF), οδοντιατρικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης- αποθεραπείας κ.λπ. 

Η εταιρεία διατηρεί ήδη απο το 2016 διαπίστευση απο τον UKAS/UK, για το συγκεκριμένο πρότυπο, καθιστώντας την Leader σε Διεθνές επίπεδο στον τομέα πιστοποίησης ISO 9001 και EN DIN SS 15224 για τις υπηρεσίες Υγείας.

Το πρότυπο ISO 13485

Αφορά την πιστοποίηση Συστημάτων Ποιότητας, εταιρειών που παράγουν, εμπορεύονται ή διαχειρίζονται προιόντα που υπάγονται στην Ευρωπαική Οδηγία των Ιατροτεχνολογικών προιόντων. Certification of Medical Devices Quality Management Systems in accordance with EN ISO 13485:2012. Certification Body of Quality Assurance Systems in accordance with E.C. Directives.

Η εταιρεία διατηρεί ήδη απο το 2012 διαπίστευση απο τον ΕΣΥΔ/GR αλλά και προσφάτως απο UAF/USA, για το συγκεκριμένο πρότυπο, καθιστώντας την Leader σε Διεθνές επίπεδο στον τομέα πιστοποίησης εταιρειών που εντάσσονται στην Εθρωπαική Οδηγία για τα ιατροτεχνολογικά προιόντα. 

 Ιατρικές Υπηρεσίες Αισθητικής. Μη Χειρουργικές & Χειρουργικές Υπηρεσίες.

Η Εταιρεία έχει επενδύσει στην πιστοποίηση των υπηρεσιών Cosmetics, Αισθητικής Ιατρικής δηλαδή, κυρίως στο εξωτερικό, όπου το συγκεκριμένο αντικείμενο γνωρίζει σημαντική ανάπτυξη, λειτουργώντας όμως σε ένα πλαίσιο με κανόνες λειτουργίας, οι οποίοι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν είτε δεν εποπτεύονται.

Αφορά την πιστοποίηση υπηρεσιών αισθητικής ιατρικής, αναφορικά με Μή χειρουργικές επεμβάσεις αλλά και χειρουργικές επεμβάσεις επίσης. 

Το πρότυπο ISO 17679

Το εν λόγω πρότυπο απευθύνεται σε δομές ευεξίας οι οποίες μπορεί να είναι είτε αυτοτελείς είτε ενσωματωμένες σε άλλες λειτουργικές δομές, όπως μονάδες φιλοξενίας, κλινικές αδυνατίσματος, κέντρα αποκατάαστασης, κλπ..

Τα λεγόμενα Welness & SPA centers, παρέχουν μεν, μη συνταγογραφημένες υπηρεσίες με στόχο την ευεξία, αλλά αυτό δεν αναιρεί την υποχρέωση της εκάστοτε δομής να διασφαλίζει την Υγεία και Ασφάλεια του χρήση και καταναλωτή, μέσω δομημένου συστήματος οργάνωσης και διασφάλισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, που σε πολλές περιπτώσεις άπτονται και ιατρικής φύσεως προβλημάτων.

Το πρότυπο B&W - Blue & White Cert

Ήδη απο το 2012 η Swiss Approval εκπόνησε το πρώτο πρότυπο για διαχείριση επισκεπτών και τουριστών που τυχόν θα αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας, με τον τίτλο MEDICAL TOURISM FRIENDLY HOTEL - MTFH. Το Δεκέμβριο του 2014, το νέο διεθνές πρότυπο HSTAR I για την υπηρεσία Blue Service, αναπτύχθηκε ειδικά με σκοπό την πιστοποίηση της ασφάλειας της υγείας στους χώρους φιλοξενίας και τις διοργανώσεις μαζικών εκδηλώσεων, και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της SwissApproval. Τον Απρίλιο 2020, η Swiss Approval εκδίδει την νέα έκδοση του προτύπου, το λεγόμενο B&W CERT, ανανεωμένο και ενημερωμένο στα νέα δεδομένα της πανδημίας του CONVID19 με αντικείμενο την Ασφάλεια και Υγεία των επισκεπτών σε θέματα επείγουσας ιατρικής φροντίδας και προφύλαξης λοιμώξεων από την Swiss Approval International.

Το «B&W Cert» αφορά την αξιολόγηση και πιστοποίηση για τις υπηρεσίες φιλοξενίας αναφορικά με την ασφάλεια των φιλοξενουμένων/ πελατών, περιλαμβάνοντας και πρόληψη και προστασία έναντι μεταδοτικών νοσημάτων, τύπου COVID-19.

Στην βάση της φιλοσοφίας του B&W CERT, η Swiss Approval ανέπτυξε μια σειρά προτύπων σχετικών με την Υγεία και Ασφάλεια των καταναλωτών και χρηστών υπηρεσιών, οπως πιο κάτω εξειδικεύονται.

Το πρότυπο H&W - Haccp & White Cert

«Η&W Cert» Αξιολόγηση και πιστοποίηση για τις υπηρεσίες εστίασης, αναφορικά με την ασφάλεια των φιλοξενουμένων/ πελατών, περιλαμβάνοντας και πρόληψη και προστασία έναντι μεταδοτικών νοσημάτων, τύπου COVID-19 

Το πρότυπο S&W - Service & White Cert

«S&W Cert» Αξιολόγηση και πιστοποίηση για τις εμπορικές δραστηριότητες, (εμπορικά κέντρα, γυμναστήρια, σχολεία και εκπαιδευτήρια, μέσα μεταφοράς, κλπ), αναφορικά με την ασφάλεια των φιλοξενουμένων/ πελατών, περιλαμβάνοντας και πρόληψη και προστασία έναντι μεταδοτικών νοσημάτων, τύπου COVID-19

Το πρότυπο M&W - Medical & White Cert

«M&W Cert» Αξιολόγηση και πιστοποίηση για τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ιατρεία, μικροβιολογικά εργαστήρια), αναφορικά με την ασφάλεια των φιλοξενουμένων/ πελατών, περιλαμβάνοντας και πρόληψη και προστασία έναντι μεταδοτικών νοσημάτων, τύπου COVID-19

 

 

 

 

Επικοινωνία - Contact Us

  • Τραπεζούντος & Διγενή Ακρίτα, 192 00 Ελευσίνα
  • +30 210 5562130
  • info@swissapproval.gr
  • International Web Site: www.swissapproval.ch