• 1

Ευρωπαϊκή Οδηγία 97/23 για Εξοπλισμό υπό Πίεση

Οι Aρχικοί και Περιοδικοί Έλεγχοι Εξοπλισμού υπό Πίεση εφαρμόζονται σε ατμολέβητες και σε δοχεία πίεσης, σύμφωνα με την Οδηγία 97/23/ΕΚ και την Εθνική Νομοθεσία. Από το 2004 το εξειδικευμένο προσωπικό μας έχει επιθεωρήσει χιλιάδες χιλιόμετρα μεγάλων δικτύων Φυσικού Αερίου Μέσης και Υψηλής Πίεσης, κατασκευαστικών έργων, καθώς και έργα Φυσικού Αερίου Χαμηλής Πίεσης. Κύριο μέλημα και ευθύνη μας είναι η ομαλή και ασφαλής κατασκευή του έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες Εθνικές και Διεθνείς Προδιαγραφές στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 97/23/ΕΚ.

Το προσωπικό του Φορέα μας είναι επίσημα εγκεκριμένο και διαπιστευμένο από τον ASME (American Society of Mechanical Engineers), στο πλαίσιο λειτουργίας της Swiss Approval ως εξουσιοδοτημένου Οργανισμού Ελέγχου (ΑΙΑ), για την υποστήριξη των επιχειρήσεων στην πιστοποίηση λεβήτων και δοχείων πίεσης σύμφωνα με τους υποχρεωτικούς κώδικες και τα πρότυπα ASME. Η Swiss Approval παρέχει Υπηρεσίες Επιθεώρησης κατασκευής, έργων επισκευής και μετατροπής, Shop και/ή Field, σε όλο τον κόσμο. Τα πρότυπα ASME έχουν υιοθετηθεί και εφαρμόζονται σε περισσότερες από 113 χώρες, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο την πιστοποίηση σύμφωνα με αυτά, μια εξαιρετικά σημαντική αναγνώριση στη διεθνή αγορά.

 

Επικοινωνία - Contact Us

  • Τραπεζούντος & Διγενή Ακρίτα, 192 00 Ελευσίνα
  • +30 210 5562130
  • info@swissapproval.gr
  • International Web Site: www.swissapproval.ch