• 1
  • 1

Υπηρεσίες Μυστικού Επισκέπτη

Η Swiss Approval είναι ένας εξαιρετικά πολύτιμος συνεργάτης, με μεγάλη εμπειρία σε θέματα αξιολόγησης παρεχόμενων υπηρεσιών, με τη χρήση της μεθόδου του Μυστικού Επισκέπτη (Mystery Guest) η οποία αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο αντικειμενικού ποιοτικού ελέγχου στον τομέα παροχής υπηρεσιών, σε ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων όπως, οι υπηρεσίες φιλοξενίας (ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα), οι αεροπορικές μεταφορές, οι ενοικιάσεις αυτοκινήτων, οι υπηρεσίες ασφάλειας, οι πωλήσεις, κ.λπ.

Οι εξειδικευμένοι Επιθεωρητές/ Ελεγκτές μας, χρησιμοποιούν ειδικά ερωτηματολόγια για να αποτυπώσουν την υφιστάμενη κατάσταση και να καταγράψουν τυχόν αποκλίσεις από τις προδιαγραφές και τα πρότυπα ποιότητας για τα οποία η εταιρεία έχει δεσμευτεί, παρέχοντας, ταυτόχρονα, σημαντικές δυνατότητες ελέγχου των λειτουργικών διαδικασιών, και προτάσεις βελτίωσης, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα της ποιοτικής διαχείρισης και λειτουργίας των επιχειρήσεων.

 

Επικοινωνία - Contact Us

  • Τραπεζούντος & Διγενή Ακρίτα, 192 00 Ελευσίνα
  • +30 210 5562130
  • info@swissapproval.gr
  • International Web Site: www.swissapproval.ch