• 1

Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Πιστοποίηση Ανελκυστήρων 95/16

Πιστοποίηση Ανελκυστήρων 95/16 της ΕΕ

Η Πιστοποίηση σύγχρονων Ανελκυστήρων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/16/ΕΚ είναι μια από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες της Swiss Approval σε Διεθνές επίπεδο. Η Εταιρεία έχει πιστοποιήσει πάνω από 5000 ανελκυστήρες σε διάφορες χώρες, και έχει υλοποιήσει πάνω από 1000 επαναληπτικoύς ελέγχους σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία.

 

European Directive on the Certification of Lifts 95/16

EU Lift Certification 95/16

The certification of modern lifts according to the European Directive 95/16/EC is one of Swiss Approval's most important activities on an international level. The Company has certified more than 5000 lifts in different countries, and has carried out more than 1000 re-inspections in accordance with the National Legislation.

Επικοινωνία - Contact Us

  • Trapezountos & Digeni Akrita, 19200 Elefsina
  • +302105562130
  • info@swissapproval.gr