• 1

Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Πιστοποίηση Ανελκυστήρων 95/16

Πιστοποίηση Ανελκυστήρων 95/16 της ΕΕ

Η Πιστοποίηση σύγχρονων Ανελκυστήρων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/16/ΕΚ είναι μια από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες της Swiss Approval σε Διεθνές επίπεδο. Η Εταιρεία έχει πιστοποιήσει πάνω από 5000 ανελκυστήρες σε διάφορες χώρες, και έχει υλοποιήσει πάνω από 1000 επαναληπτικoύς ελέγχους σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία.

 

 

Επικοινωνία - Contact Us

  • Τραπεζούντος & Διγενή Ακρίτα, 192 00 Ελευσίνα
  • +30 210 5562130
  • info@swissapproval.gr
  • International Web Site: www.swissapproval.ch