• 1

Πιστοποίηση Δομικών Προϊόντων

Swiss Cert retangolar

Προϊόντα Δομικών Κατασκευών - Κανονισμός (ΕΕ) 305/2011

 • Συγκολλητές κοίλες διατομές κατασκευών διαμορφωμένες εν ψυχρώ από μη κεκραμένους και λεπτόκοκκους χάλυβες
 • Προϊόντα θερμής έλασης για χάλυβες κατασκευών
 • Κατασκευή έργων από Χάλυβα και από αλουμίνιο
 • Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου - Δομικά προϊόντα για κατασκευές

 

Certification of Construction Products

Construction Products - Regulation (EU) 305/2011

 • Cold-formed welded hollow structural sections of non-alloy and fine-grained steels
 • Hot rolled products for structural steels
 • Construction of steel and aluminium structures
 • Aluminium and aluminium alloys - Structural products for construction

Επικοινωνία - Contact Us

 • Trapezountos & Digeni Akrita, 19200 Elefsina
 • +302105562130
 • info@swissapproval.gr