• 1

Πιστοποίηση Δομικών Προϊόντων

Swiss Cert retangolar

Προϊόντα Δομικών Κατασκευών - Κανονισμός (ΕΕ) 305/2011

  • Συγκολλητές κοίλες διατομές κατασκευών διαμορφωμένες εν ψυχρώ από μη κεκραμένους και λεπτόκοκκους χάλυβες
  • Προϊόντα θερμής έλασης για χάλυβες κατασκευών
  • Κατασκευή έργων από Χάλυβα και από αλουμίνιο
  • Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου - Δομικά προϊόντα για κατασκευές

Επικοινωνία - Contact Us

  • Τραπεζούντος & Διγενή Ακρίτα, 192 00 Ελευσίνα
  • +30 210 5562130
  • info@swissapproval.gr
  • International Web Site: www.swissapproval.ch