Σύνδεση Χρηστών

 

Επικοινωνία - Contact Us

Διεύθυνση:

Τραπεζούντος & Δ. Ακρίτα, 192 00 Ελευσίνα - Trapezountos & Digeni Akrita, 19200 Elefsina, Greece

Επικοινωνήστε μαζί μας:

info@swissapproval.gr

 • 1

The ECO HOTEL

The ECO HOTEL

Το Πλαίσιο Πιστοποίησης Ξενοδοχείων ECO HOTEL  

Η Swiss Approval  υιοθέτησε τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Δικτύου Οικοτουρισμού (ECOLNET- European Ecotourism Knowledge Network) ως ενός παγκοσμίως αναγνωρισμένου Οργανισμού για τη διαμόρφωση κριτηρίων αξιολόγηση βιώσιμης ανάπτυξης των Ξενοδοχείων, με σκοπό την πιστοποίηση και την απονομή του σχετικού σήματος στις επιχειρήσεις.

Ο ECOLNET εισήγαγε και προωθεί ένα νέο «πρότυπο» για τη σήμανση των δραστηριοτήτων βιώσιμης ανάπτυξης και βιωσιμότητας  των επιχειρήσεων στον τομέα του Οικοτουρισμού, το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Σήμανσης Οικοτουρισμού - European Ecotourism Labelling Standard – EETLS.

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Βιώσιμου Τουρισμού (GSTC) έχει ήδη αναγνωρίσει πλήρως τα κριτήρια του προτύπου EETLS, δίνοντας στο νέο αυτό σύστημα πιστοποίησης ένα διεθνές status έγκρισης και παγκόσμιας προβολής.

 

Το Πρότυπο EETLS περιλαμβάνει τέσσερις (4) ομάδες κριτηρίων:

 1. Αποτελεσματική βιώσιμη διαχείριση
 2. Μεγιστοποίηση των κοινωνικών και οικονομικών ωφελειών για την τοπική κοινωνία και ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων
 3. Μεγιστοποίηση των ωφελειών για την πολιτιστική κληρονομιά και ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων
 4. Μεγιστοποίηση των ωφελειών για το περιβάλλον και ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων.

 

On Line Αίτηση Προσφοράς

 

Εγγραφή στο Ενημερωτικό Δελτίο

Επικοινωνία - Contact Us

 • Τραπεζούντος & Διγενή Ακρίτα, 192 00 Ελευσίνα Αρχ. Μακαρίου 2-4, Capital Center, 1065 Λευκωσία
 • +30 210 5562130
 • +357 22 68 0004
 • info@swissapproval.gr
 • cyprus@swissapproval.gr
 • Find on Map
 • International Web Site: www.swissapproval.ch

Συνδεθείτε μαζί μας...