Σύνδεση Χρηστών

 

Επικοινωνία - Contact Us

Διεύθυνση:

Τραπεζούντος & Δ. Ακρίτα, 192 00 Ελευσίνα - Trapezountos & Digeni Akrita, 19200 Elefsina, Greece

Επικοινωνήστε μαζί μας:

info@swissapproval.gr

  • 1

Επιθεώρηση Μεταλλικών Κατασκευών

 
Η Swiss Approval εκτελεί Aρχικoύς και Περιοδικούς  Ελέγχους σε Μεταλλικές Κατασκευές, σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 18800, EN 12944, ISO 8501 και EN 1090. Ο Οργανισμός εκδίδει επίσημη βεβαίωση και «Έκθεση Ελέγχου» ως προς τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των ανωτέρω προτύπων.

Στα πλαίσια των υπηρεσιών επιθεώρησης Μεταλλικών Κατασκευών, η Swiss Approval Technische Bewertung με έδρα την Ελευσίνα, παρέχει τις ακόλουθες διαπιστευμένες υπηρεσίες πιστοποίησης:

- Πιστοποίηση Συγκολλητών

- Σύνταξη WPS & WPQR για όλες τις μεθόδους

- Επανεξέταση & Έγκριση WPS & WPQR

- Παρουσία σε εργαστηριακούς ελέγχους, στα πλαίσια έγκρισης μεθόδου συγκόλλησης

- Οπτικός Έλεγχος Συγκόλλησης

- Ερμηνεία Ραδιογραφίας και έκδοση σχετικής αναφοράς

- Υλοποίηση ελέγχων με Υπερήχους, με ιδιόκτητο εξοπλισμό, τόσο με παραδοσιακές μεθόδους αλλά και με χρήση advanced NDT, σε ψυχρές αλλά και Θερμές επιφάνειες.

- Υλοποίηση ελέγχων, Διεισδυτικών Υγρών και Μαγνητικών Πεδίων

 

On Line Αίτηση Προσφοράς

 

Εγγραφή στο Ενημερωτικό Δελτίο

Επικοινωνία - Contact Us

  • Τραπεζούντος & Διγενή Ακρίτα, 192 00 Ελευσίνα Αρχ. Μακαρίου 2-4, Capital Center, 1065 Λευκωσία
  • +30 210 5562130
  • +357 22 68 0004
  • info@swissapproval.gr
  • cyprus@swissapproval.gr
  • Find on Map
  • International Web Site: www.swissapproval.ch

Συνδεθείτε μαζί μας...