Σύνδεση Χρηστών

 

Επικοινωνία - Contact Us

Διεύθυνση:

Τραπεζούντος & Δ. Ακρίτα, 192 00 Ελευσίνα - Trapezountos & Digeni Akrita, 19200 Elefsina, Greece

Επικοινωνήστε μαζί μας:

info@swissapproval.gr

  • 1

Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Ευρωπαϊκού κανονισμού Προστασίας Γενικών Δεδομένων (GDPR)

 

Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης SWISS APPROVAL βασίζεται στις απαιτήσεις του Νέου Ευρωπαϊκού κανονισμού για την Προστασία Γενικών Δεδομένων (GDPR), ο οποίος ψηφίστηκε στις 27 Απριλίου 2016 και τίθεται σε ισχύ με σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο εφαρμοζόμενο πλαίσιο, που με τη σειρά του θα οδηγήσει σε λειτουργικές αλλαγές στις επιχειρήσεις/οργανισμούς, σε διαρθρωτικές απαιτήσεις αλλά και σε αλλαγές στην κουλτούρα διαχείρισης πληροφοριών.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση με τον νέο Κανονισμό, τόσο οι πολίτες όσο και οι νομικές οντότητες (οργανισμοί, εταιρείες, επιχειρήσεις) πρέπει να ενημερωθούν επαρκώς και, ιδίως σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, θα πρέπει να καταρτίσουν και να θέσουν σε εφαρμογή σχέδιο δράσης για την κάλυψη ενδεχόμενων λειτουργικών κενών σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις του νομικού πλαισίου.

Η ΕΕ στοχεύει στην ενίσχυση του ελέγχου των προσωπικών δεδομένων από τους ίδιους τους πολίτες, αλλά στον προσδιορισμό  των αρχών διατήρησης και ανάκτησής τους. Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί έχουν χρονικό περιθώριο έως τον Μάιο του 2018 για να προετοιμαστούν και να συμμορφωθούν πλήρως με το νέο πλαίσιο. Για να δείτε το Νέο Κανονισμό στα Ελληνικά κάντε κλικ ΕΔΩ.

 

Η Swiss Approval International, μέσω της εξειδικευμένης ομάδας εμπειρογνωμόνων που διαθέτει, παρέχει την υπηρεσία ελέγχου συμμόρφωσης σύμφωνα με τους όρους του GDPR και δύναται να εκδώσει πιστοποιητικά συμμόρφωσης εφόσον έχουν επιτευχθεί όλες οι προσαρμογές στο νέο κανονιστικό πλαίσιο από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση/οργανισμό.

 

Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης της SWISS APPROVAL διασφαλίζουν:

αφενός την επάρκεια και συμμόρφωση της επιχείρησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού, και

- αφετέρου την αναγνώριση της επάρκειας του DPO, του λεγόμενου Data Protection Officer της επιχείρησης, έναντι των απαιτήσεων του εν λόγω κανονισμού, χωρίς να είναι απαραίτητη η φερόμενη ως "υποχρεωτική" εκπαίδευση του, αφού κατά την διάρκεια της επιθεώρησης ταυτοποιείται η επάρκειά του απο την Ομάδα Επιθεώρησης, και αναγνωρίζεται έναντι οποιουδήποτε Τρίτου μέρους, η ικανή και αναγκαία καταλληλότητά του, εντός της εταιρείας.

Εγγραφή στο Ενημερωτικό Δελτίο

Συνδεθείτε μαζί μας...