• 1

Τουρισμός - Φιλοξενία

 Τουρισμός και Υπηρεσίες Φιλοξενίας

 

Blue Service certification – Πρότυπο HSTAR I             

"Ενίσχυσε την εμπιστοσύνη- Ενδυνάμωσε την ασφάλεια των πελατών στο ξενοδοχείο και τη διοργάνωσή σου"

Η πιστοποίηση Blue Service certification για τη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των πελατών στον τομέα της φιλοξενίας, απευθύνεται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, σε τουριστικά καταλύμματα και clubsκαθως επίσης σε υποδομές φιλοξενίας αθλητικών διοργανώσεων (στάδια), σε διοργανωτές φεστιβάλ και εκδηλώσεων ευρείας συμμετοχής.

Το Δεκέμβριο του 2014, το νέο διεθνές πρότυπο HSTAR I για την υπηρεσία Blue Service, αναπτύχθηκε ειδικά με σκοπό την πιστοποίηση της ασφάλειας της υγείας στους χώρους φιλοξενίας και τις διοργανώσεις μαζικών εκδηλώσεων, και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της SwissApproval.

Ο τουρισμός είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας.

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών των ξενοδοχείων, τα οποία αποτελούν κύριο εκπρόσωπο του τομέα της φιλοξενίας, η διασφάλιση της υγειονομικής κάλυψης των πελατών, καθίσταται ολοένα και περισσότερο, κρίσιμος παράγοντας ποιότητας και αξιοπιστίας μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης.

Αναφορικά με τη διοργάνωση μαζικών εκδηλώσεων, από την άλλη πλευρά, οι διεθνείς κανονισμοί απαιτούν την διασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών και ιατρικών παροχών, και μάλιστα, σε ένα προηγμένο και εξαιρετικά οργανωμένο πλαίσιο.

HSTAR I - το πιστοποιητικό Blue service συνιστά σφραγίδα εμπιστοσύνης για την ξενοδοχειακή μονάδα και τις μαζικές, ευρείας κλίμακας, διοργανώσεις, η οποία διασφαλίζει αξιόπιστες λύσεις στη διαχείριση των υγειονομικών αναγκών και την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιών περίθαλψης των επισκεπτών και φιλοξενούμενων.

HSTAR I - το πιστοποιητικό Blue service είναι μία διεθνής αποκλειστικότητα της Swiss Approval International, και αποτελεί το «έγκυρο διαβατήριο» για τον ξενοδοχειακό τομέα, στη διεθνή τουριστική αγορά και τους μεγάλους tour operators.

 

«Blue Service for Excellence»

"Με στόχο αριστεία στον Τουρισμό Υγείας και Ευεξίας".

Πιστοποίηση ξενοδοχείων για υπηρεσίες Τουρισμού Υγείας και την ασφάλεια ευαίσθητων πελατών.

Η πιστοποίηση των υπηρεσιών φιλοξενίας που αφορούν τον τουρισμό υγείας ή/και τον ιατρικό τουρισμό, αποτελεί μια υπηρεσία- αποκλειστικότητα της Swiss Approval International , η οποία ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο του 2015. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα πιστοποίησης των ξενοδοχείων, διέπεται από διεθνή πρότυπα ποιότητας (international quality standards), ενώ βασίζεται σε παγκόσμιες ‘καλές πρακτικές’ ασφάλειας που σχετίζονται με τον ιατρικό τουρισμό (MTFH: Medical Tourism Friendly Hotels), και συνιστούν τις προδιαγραφές της υπηρεσίας «Blue Service for Excellence». Αυτό το καινοτόμο διεθνές πρότυπο, έχει σαν στόχο την αποτελεσματική και υψηλής ποιότητας διαχείριση των τουριστών υγείας, των ιατρικών τουριστών, και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των ευαίσθητων πελατών στις τουριστικές εγκαταστάσεις, καθώς και στις δομές ευεξίας και προαγωγής υγείας των επιχειρήσεων φιλοξενίας.

HSTAR II - Το πιστοποιητικό «Blue Service for Excellence», μία αποκλειστικότητα της Swiss Approval International, παγκοσμίως, παρέχει ένα μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά του ιατρικού τουρισμού και του τουρισμού υγείας και σφραγίδα εξειδίκευσης και εμπιστοσύνης για το ξενοδοχείο.

Η πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο HSTARII ενισχύει την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες φιλοξενίας, οι οποίες :

  • Εξυπηρετούν άτομα με χρόνιες παθήσεις, εξασφαλίζοντας τις απαιτούμενες συνθήκες λειτουργίας, επίσης, για επισκέπτες με τακτικές ιατρικές ανάγκες ή αυξημένη ευαισθησία της υγείας τους.
  • Στοχεύουν στην ασφαλή φιλοξενία ιατρικών τουριστών/τουριστών υγείας και την πλήρη κάλυψη και ικανοποίηση των προσδοκιών τους.

 

HSTAR - Σύστημα Ταξινόμησης των ξενοδοχείων

Από το 2007, επιθεωρητές της εταιρείας μας ειδικεύονται στην παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης και ταξινόμησης σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και πανσιόν-ενοικιαζόμενα δωμάτια, για λογαριασμό διαφόρων εθνικών αρχών και η αποκτηθείσα, αυτή, εμπειρία, αποτελεί ένα πραγματικά ισχυρό πλεονέκτημα για τη δραστηριοποίησή μας στον τομέα της αστεροποίησης ξενοδοχείων.

Με στόχο την διεθνή αναγνώριση και έγκριση σε ότι έχει να κάνει με το επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τις επιχειρήσεις φιλοξενίας, η ταξινόμηση και πιστοποίηση των ξενοδοχειακών δομών από την Swiss Approval International, ακολουθεί υφιστάμενα εθνικά, διεθνή ή ατομικά πρότυπα / κριτήρια ποιότητας, παρέχοντας την απαιτούμενη "σφραγίδα συμμόρφωσης" και αξιοπιστίας των υπηρεσιών φιλοξενίας που αξιολογούνται.

 

Βιωσιμότητα και "Πράσινη" πολιτική στον Τουρισμό

Όσο η τουριστική βιομηχανία συνεχίζει να διευρύνεται διεθνώς με ταχείς ρυθμούς, η πολύπλευρη σχέση της με το περιβάλλον και η επιρροή της στους πληθυσμούς των τουριστικών προορισμών γίνεται ολοένα και πιο εμφανής. Παρά το γεγονός ότι η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών αυξάνεται, παρατηρείται μία αδυναμία κατανόησης αναφορικά με την έννοια του ‘βιώσιμου τουρισμού’ (sustainable tourism).

Η Swiss Approval International φέρνει στο προσκήνιο τη σημασία της πιστοποίησης Νέας Προσέγγισης για τον κλάδο του τουρισμού, όπως προσδιορίζεται από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού (GSTC), προκειμένου να συμβάλλει με σαφήνεια, σε αντίθεση με την ασάφεια που επικρατεί γύρω από τις πιθανές επιπτώσεις που ‘χρεώνονται’ στην τουριστική δραστηριότητα αναφορικά με το περιβάλλον, τον πολιτισμό και τους κατοίκους τον τουριστικών περιοχών. Η πιστοποίηση για τον ‘αειφόρο τουρισμό’ συνεπάγεται, επίσης, δυνατότητες διερεύνησης και ενθάρρυνσης πολλών ευκαιριών που δίδονται έτσι ώστε ο τουρισμός να οδηγεί αποκλειστικά σε θετικές επιπτώσεις, σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η εξάλειψη της φτώχειας και η διατήρηση της πολιτισμικής και φυσικής κληρονομιάς.

Η Swiss Approval International είναι μέλος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Αειφόρου Τουρισμού (GSTC), αποδεικνύοντας έμπρακτα την προσήλωση της στις αρχές της πράσινης ανάπτυξης στον τομέα του τουρισμού.

Το ταξίδι είναι ένα απολύτως απαραίτητο κομμάτι της κοινωνίας και έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει θετικές αλλαγές στις κοινότητες και τους προορισμούς που επισκέπτεται ο ταξιδιώτης. Ο τουρισμός συμβάλλει στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών μέσα από την δημιουργία θέσεων εργασίας, την παροχή κινήτρων για την αύξηση της τοπικής παραγωγής με την αύξηση του πληθυσμού των καταναλωτών στις τοπικές αγορές.

Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή, μπορεί να διασφαλισθεί στο μέλλον, μόνο με την στήριξη του βιώσιμου τουρισμού. Όσο η ταξιδιωτική βιομηχανία συνεχίζει να μεγαλώνει, οι τρέχουσες εφαρμοζόμενες πρακτικές, δημιουργούν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον αλλά και τις τοπικές κοινότητες. Είναι υποχρέωση όλων να εντείνουμε την προσπάθεια για την προώθηση των αειφόρου τουρισμού μέσα από την ανάπτυξη των διαθέσιμων πόρων και την κατάρτιση των επαγγελματιών, όπου απαιτείται, με σκοπό την ενίσχυση της ζήτησης για βιώσιμα προιόντα και υπηρεσίες που συμβάλλουν σε έναν εναλλακτικό τρόπο κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης.

 

Επικοινωνία - Contact Us

  • Τραπεζούντος & Διγενή Ακρίτα, 192 00 Ελευσίνα Αρχ. Μακαρίου 2-4, Capital Center, 1065 Λευκωσία
  • +30 210 5562130
  • +357 22 68 0004
  • info@swissapproval.gr
  • cyprus@swissapproval.gr
  • International Web Site: www.swissapproval.ch