Σύνδεση Χρηστών

 

Επικοινωνία - Contact Us

Διεύθυνση:

Τραπεζούντος & Δ. Ακρίτα, 192 00 Ελευσίνα - Trapezountos & Digeni Akrita, 19200 Elefsina, Greece

Επικοινωνήστε μαζί μας:

info@swissapproval.gr

  • 1

Επιθεωρήσεις Δικτύων Αγωγών

Σε συνεργασία με τoν διεθνώς αναγνωρισμένο Φορέα Επιθεωρήσεων, CDRiA Pipeline Services Ltd., η Swiss Approval προσφέρει τώρα «Έξυπνες λύσεις στον τομέα της επιθεώρησης δικτύων αγωγών (Intelligent Services pigging)».

 

Οι υπηρεσίες μας «Intelligent Pigging» καλύπτουν τις ανάγκες ελέγχου των αγωγών με εύρος διαμέτρου από 4" έως 48" και συγκεκριμένα τις διαδικασίες ανίχνευσης, προσδιορισμού θέσης, ταξινόμησης και διαστασιολόγησης των αγωγών αναφορικά με τα ακόλουθα στοιχεία και ποιοτικές δυσμορφίες:

• μηχανικές παραμορφώσεις αγωγού (εξογκώματα, κοιλώματα, ρωγμές, παραμορφώσεις)
• ανωμαλίες κατασκευής (μείωση διαμέτρου σε περιμετρικές συγκολλήσεις , μη-ομοαξονικές αρθρώσεις)
• δομικά στοιχεία του αγωγού (σύνδεσμοι σωληνώσεων, βαλβίδες, σημάδια και άλλα ευρήματα)

Εσωτερικές και εξωτερικές ζημιές μετάλλων, συμπεριλαμβανομένης της διάβρωσης και των ελαττωμάτων κατασκευής:

• Παρατυπίες Υλικού όπως σφυρηλάτηση και μη μεταλλικά εγκλείσματα
• Γεωμετρικές Ατέλειες (χτυπήματα, εξογκώματα, ρωγμές, παραμορφώσεις)
• Σχετιζόμενες με τις Εγκαταστάσεις (συγκολλήσεις, βαλβίδες, tees, taps)
• Επισκεύες αγωγού

Τα αποτελέσματα της ολοκληρωμένης επιθεώρησης του αγωγού παρατίθενται σε μια αναλυτική, επίσημη Τελική Έκθεση Επιθεώρησης, που περιλαμβάνει τα εξής:

• τον κατάλογο των ενώσεων του αγωγού που περιγράφει το μήκος, το ονομαστικό πάχος του τοιχώματος και τον περιφερειακό προσανατολισμό της δια μήκους συγκόλλησης
• την ταξινόμηση, το μέγεθος και τις λεπτομέρειες χωροθέτησης των εγκαταστάσεων του αγωγού (βαλβίδες, ταφ, κ.λπ.)
• τον κατάλογο των ανωμαλιών που εντοπίστηκαν με λεπτομέρειες για το μέγεθος και την θέση τους
• τις γραφικές απεικονίσεις και τα διακριτά χαρακτηριστικά για τις πιο σοβαρές ανωμαλίες
• στατιστικές αναλύσεις (συμπεριλαμβανομένων ιστογραμμάτων και κατανομών)
• τα αποτελέσματα των αναλύσεων MAOP για τα χαρακτηριστικά της απώλειας των μετάλλων
• τις συστάσεις σχετικά με τη μελλοντική συντήρηση του αγωγού
 

Οι εκθέσεις επιθεώρησης CDRiA συμμορφώνονται πλήρως με τις τελευταίες συστάσεις POF και μπορούν να προσαρμόζονται στις εξατομικευμένες ανάγκες του χειριστή του αγωγού. Όλα τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά του αγωγού (ενώσεις, ανωμαλίες κλπ) προσδιορίζονται ξεχωριστά σύμφωνα με τις XYZ γεωμετρικές/ χωροταξικές συντεταγμένες και, ως εκ τούτου, καθίσταται εύκολος ο εντοπισμός τους στο χώρο.

Η Swiss Approval, με βάση την προαναφερθείσα έκθεση, εκδίδει Πιστοποιητικό  Ελέγχου Ακεραιότητας Αγωγών, εξασφαλίζοντας έτσι στις Βιομηχανίες Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις διεθνείς απαιτήσεις των οργανισμών ασφάλισης και τις βέλτιστες παγκόσμιες πρακτικές.

 

On Line Αίτηση Προσφοράς

 

Εγγραφή στο Ενημερωτικό Δελτίο

Επικοινωνία - Contact Us

  • Τραπεζούντος & Διγενή Ακρίτα, 192 00 Ελευσίνα Αρχ. Μακαρίου 2-4, Capital Center, 1065 Λευκωσία
  • +30 210 5562130
  • +357 22 68 0004
  • info@swissapproval.gr
  • cyprus@swissapproval.gr
  • Find on Map
  • International Web Site: www.swissapproval.ch

Συνδεθείτε μαζί μας...