• 1

Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας - OHSAS 18001

 

Το πλαίσιο προδιαγραφών OHSAS 18001 αποτελεί ένα διεθνώς εφαρμοσμένο Βρετανικό Πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης επαγγελματικής υγιεινής και ασφάλειας. Αναπτύχθηκε και εφαρμόζεται προκειμένου να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις κάθε κλάδου να θέσουν σε άμεση ισχύ, μέτρα και παρεμβάσεις για την ενίσχυση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων τους. Είναι ευρέως αναγνωρισμένο και δημοφιλές ως σύστημα διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία.

Όλοι οι οργανισμοί παγκοσμίως αναγνωρίζουν την ανάγκη να ελέγχουν και να επιβλέπουν τις επιδόσεις υγείας και ασφάλειας στο πλαίσιο της λειτουργίας τους, μέσω των συστημάτων εργασιακής υγείας και ασφάλειας (ΣΔΥΑΕ).

Η σειρά OHSAS 18001 αποτελείται από δύο επιμέρους πρότυπα:

  • Το πρότυπο 18001 στο οποίο περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις για ένα ΣΔΥΑΕ και
  • Το 18002 το οποίο περιλαμβάνει τις σχετικές οδηγίες εφαρμογής.

Η Swiss Approval εγγυάται την παροχή διαπιστευμένων υπηρεσιών πιστοποίησης, μέσα από τις οποίες επιδίδεται στις επιχειρήσεις το πιστοποιητικό - "διαβατήριο" για την διεθνή αγορά, εξασφαλίζοντας με ακρίβεια και ανεξαρτησία την τήρηση των αρχών και κανόνων που διέπουν το διεθνές πρότυπο OHSAS 18001.

 

On Line Αίτηση Προσφοράς

Επικοινωνία - Contact Us

  • Τραπεζούντος & Διγενή Ακρίτα, 192 00 Ελευσίνα Αρχ. Μακαρίου 2-4, Capital Center, 1065 Λευκωσία
  • +30 210 5562130
  • +357 22 68 0004
  • info@swissapproval.gr
  • cyprus@swissapproval.gr
  • International Web Site: www.swissapproval.ch