• 1

Επιθεώρηση Προϊόντων και Φορτίων

Η Swiss Approval, μέσω των ανεξάρτητων Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ποιοτικού Ελέγχου που παρέχει, βοηθά τους πελάτες της να μειώσουν τον κίνδυνο διαχείρισης κατά τη μεταφορά των εμπορευμάτων τους, διασφαλίζοντας προστασία στα υψηλής αξίας και μεγάλου όγκου μεταφερόμενα φορτία, με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος ζημίας των εμπορικά συναλλασομένων μερών. Η επιθεώρηση λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια των διαδικασιών φόρτωσης, μεταβίβασης, μεταφοράς, και αποθήκευσης.

 

Επικοινωνία - Contact Us

  • Τραπεζούντος & Διγενή Ακρίτα, 192 00 Ελευσίνα
  • +30 210 5562130
  • info@swissapproval.gr
  • International Web Site: www.swissapproval.ch