• 1

Φιλοσοφία Διοίκησης & Όραμα για το Επιχειρείν

Η Φιλοσοφία μας

Η κεντρική Φιλοσοφία Διοίκησης του Δικτύου Πιστοποίησης Swiss Approval, εκκινεί από το αξίωμα ότι η Επιθεώρηση και οι Φορείς Πιστοποίησης οφείλουν να εκπροσωπούν τις αρχές της αξιοπιστίας και της αντικειμενικότητας, στις οποίες βασίζεται η λειτουργία του διεθνούς θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου Διαπίστευσης, στοχεύοντας, ουσιαστικά, στην προστασία των καταναλωτών, την ενίσχυση της ποιότητας στις γραμμές παραγωγής και την προστασία του περιβάλλοντος.

Βασισμένοι τόσο στην ιστορική, όσο και στη φιλοσοφική της εφαρμογής των «Προτύπων», ολοένα και περισσότερο, τα τελευταία χρόνια, οδηγούμαστε στο συμπερασμα ότι τα «Τεχνικά Πρότυπα» που αφορούν στη διασφάλιση τήρησης των προδιαγραφών ασφαλειας αλλά και ποιότητας στον Παραγωγικό, Βιομηχανικό και Τεχνολογικό τομέα, έχουν σαφείς αντιστοιχίες με τους κοινούς για όλους μας «Κοινωνικούς Νόμους» οι οποίοι κρίνονται ως απαραίτητοι για ένα ισορροπημένο κοινωνικό οικοδόμημα και τη διαμόρφωση μιας υγιούς και ανταγωνιστικής αγοράς και οικονομίας.

Ωστόσο, σημαντικά στοιχεία τα οποία διαφοροποιούν τα «Τεχνικά Πρότυπα» από τους «Κοινωνικούς Νόμους» είναι η «ποσοτικοποίηση» και η «δυνατότητα μέτρησής» τους, δυο παράμετροι οι οποίες καθιστούν, τα «Τεχνικά Πρότυπα», σήμερα, ευρείας και καθολικής αποδοχής. Τα σύγχρονα Πρότυπα ειναι κατά κύριο λόγο βασισμένα σε διεθνή συστήματα και μεθοδολογίες κωδικοποίησης, σε κοινές αντιλήψεις και «κανονιστικά πλαίσια» των τεχνών και των επιστημών, τα επονομαζομενα, διεθνώς, «Normativity Frameworks».

Ο Όμιλος Swiss Approval International Group of Companies αναπτύχθηκε σταδιακα τα τελευταία 15 χρονια διαμορφώνοντας συνεργασίες και ένα διαρκώς διευρυνόμενο δίκτυο πελατών σε όλο τον κόσμο. Αποτέλεσμα, η ενσωμάτωση διαφορετικών γνωστικών πεδίων και η ενοποίηση της εμπειρίας διαφορετικών εταιρειών, από διαφορετικές χώρες, οδηγώντας έτσι, συνολικά τα μέλη του Group, στην απόκτηση μιας τεραστιας εξειδίκευσης και ενός ευρύτατου φάσματος υπηρεσιών Επιθεώρησης και Πιστοποιησης σε διάφορους τομείς.

Η Swiss Approval International αποτελεί τον παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα των Τεχνικών Επιθεωρήσεων και της Πιστοποίησης Συστημάτων, Υπηρεσιών και Προϊόντων, ενσωματώνοντας εμπειρία, επιστημονική και τεχνολογική γνώση, καινοτομία και εξειδικευμένη τεχνογνωσία, δραστηριοποιούμενη, κυρίως, στην περιοχή της Νοτιοανατολικής, Κεντρικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.

 

Το Όραμά μας

Όραμά μας είναι η δημιουργία υψηλού επιπέδου και προστιθέμενης αξίας, δίκτυου παροχής υπηρεσιών Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, αποτελούμενου από ειδικά εκπαιδευμένους και αναγνωρισμένους επαγγελματίες Επιθεωρητές, που συντεταγμένα επιδιώκουν την διαρκή βελτίωση των επαγγελματικών τους εξειδικεύσεων, επιδεικνύοντας επαγγελματικό ενδιαφέρον και αναδεικνύοντας στην πράξη την σημασία της Επιθεώρησης για την διαμόρφωση κοινού παρονομαστή και αντίληψης αναφορικά με την σημασία της συμμόρφωσης της ποιότητας στην παραγωγική διαδικασία και την διασφάλιση του συμφέροντος των καταναλωτών.

Η μεταφορά τεχνογνωσίας και η ανταλλαγή εμπειριών και εξιδείκευσης από τους Επιθεωρητές και τους Αξιολογητές μας, είναι σημαντική ιδιαίτερα για τους νέους επαγγελματίες που προσανατολίζονται να επενδύσουν στους τομείς της διασφάλισης ποιότητας της παραγωγικής τους διαδικασίας. Η υιοθέτηση αυτής της κουλτούρας πραγματοποιείται μεσω της αλληλεπίδρασης με τους διαφορετικούς stakeholders των διαφόρων κλάδων από όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων. Η τεχνογνωσία των Φορέων Πιστοποίησης σε συνδυασμό με τη δέσμευση του πελάτη στην εφαρμογή προγραμμάτων ποιότητας, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας, και η συνύπαρξή τους εγγυάται εν τέλει τη ουσιαστική συμμορφωση στα Πρότυπα και τις κάθε είδους προδιαγραφές και κανονισμούς.

H Swiss Approval φιλοδοξεί να αποτελέσει την εναλλακτική και καινοτόμο λύση στους τομείς της Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Αξιολόγησης της Ποιότητας, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες πιστοποίησης, σε συνδυασμό με το κύρος που εμπνέει η Ελβετική κουλτούρα, ταυτισμένη απόλυτα με την ακρίβεια, την αντικειμενικότητα, και την αμεροληψία.

 

Επικοινωνία - Contact Us

  • Τραπεζούντος & Διγενή Ακρίτα, 192 00 Ελευσίνα
  • +30 210 5562130
  • info@swissapproval.gr
  • International Web Site: www.swissapproval.ch