• 1

HSTAR 2: THE STANDARD

Αρχαίο Θέατρο: Σχολή εκπαίδευσης και ανάπαυσης της ψυχής στην αρχαιότητα. Από όλα τα μέρη του τότε γνωστού αρχαίου κόσμου, οι ασθενείς αναζητούσαν τα θέατρα, τα οποία σύμφωνα με τον Ασκληπιό, μέσα από παραστάσεις ενίσχυαν την ψυχική διάθεση των ασθενών και με αυτόν τον τρόπο βελτίωναν την υγεία τους. Θεατές των αρχαίων θεάτρων ήταν ως επί το πλείστον ιατρικοί τουρίστες, οι πρώτοι στην παγκόσμια ιστορία.

 

Πλεονεκτήματα με μια ματιά

Με τη διασφάλιση μιας ομαλής, ποιοτικής και ασφαλούς εμπειρίας διαμονής για ευαίσθητους πελάτες και για τουρίστες υπηρεσιών υγείας και ευεξίας (health and wellness tourists) και την απόκτηση της σφραγίδας πιστοποίησης HSTAR II:

 • Ενισχύεται στις ομάδες- στόχους για την ξενοδοχειακή επιχείρηση, ο αριθμός των ηλικιωμένων τουριστών, των ασθενών με χρόνια νόσο που μπορεί να ταξιδεύουν τακτικά, των τουριστών υγείας που ταξιδεύουν για επιλεκτικές θεραπείες αυτών, αλλά και των συνοδών τους -
 • Η επιχείρηση φιλοξενίας, αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες τουρίστες από όλο τον κόσμο, αλλά και για τους μεγάλους operators που ενδιαφέρονται για ‘πακέτα’ ασφαλούς αλλά και ποιοτικής διαμονής και υπηρεσιών ευεξίας, με εγγυημένη την ευαισθητοποίηση για την αντιμετώπιση των ζητημάτων της υγείας τους σε όλο το εύρος των παρεχόμενων από το ξενοδοχείο, υπηρεσιών.
 • Ενισχύεται το αίσθημα εμπιστοσύνης στις υπηρεσίες ευεξίας spa της επιχείρησης

 

Θέμα ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ και ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ στις υπηρεσίες φιλοξενίας

 • Αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πελατών με χρόνιες παθήσεις, ήπια προβλήματα ή τακτικές ανάγκες υγείας ή αυξημένες ανησυχίες για την υγεία τους κατά τη διάρκεια των διακοπών
 • Ασφαλής Υποστήριξη της διαμονής και των άλλων υποστηρικτικών υπηρεσιών στους Ιατρικούς Τουρίστες/ Τουρίστες Υγείας στο πλαίσιο των υπηρεσιών Ιατρικού Τουρισμού ή Τουρισμού Υγεία.
 • Ενίσχυση των συνολικών μέτρων που αφορούν τη διασφάλιση της υγείας των πελατών
 • Ενίσχυση του ανταγωνιστικού προφίλ του ξενοδοχείου στην αγορά του τουρισμού υγείας και του τουρισμού ευεξίας
 • Επίτευξη ευρείας αναγνώρισης από τους ενδιαφερόμενους stakeholders του κλάδου
 • Διεθνής δικτύωση

 

Περιγραφή του Προτύπου - HSTAR II - Blue Service for Excellence

Το πρόγραμμα πιστοποίησης H STAR II- BLUE SERVICE FOR EXCELLENCE αναπτύχθηκε ειδικά για τους τουρίστες με χρόνια προβλήματα υγείας, τους ευαίσθητους πελάτες και τους ιατρικούς τουρίστες/τουρίστες υγείας με στόχο την ποιοτική κι ασφαλή εξυπηρέτησή τους από τις επιχειρήσεις φιλοξενίας.

Το πρότυπο HSTAR II συνιστά ένα πλαίσιο προδιαγραφών και βέλτιστων διεθνών πρακτικών υψηλού επιπέδου αναφορικά με θέματα ποιοτικής διαχείρισης αλλά και θέματα ασφάλειας που μπορεί να προκύψουν κατά τη διαμονή και εξυπηρέτηση ευαίσθητων ατόμων, καθώς και για την κάλυψη ειδικών απαιτήσεων για την αποτελεσματική διαχείριση των ιατρικών  τουριστών/ τουριστών υγείας.

Το πρότυπο έχει αναπτυχθεί με τη συμβολή διακεκριμένων και έμπειρων διεθνών επαγγελματιών των τομέων της φιλοξενίας, της διασφάλισης συστημάτων ποιότητας, τουρισμού υγείας και του τομέα διαχείρισης οξέων περιστατικών ιατρικής περίθαλψης, σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες διαμόρφωσης κριτηρίων συμμόρφωσης και επαλήθευσης τυποποίησης.
Ο πάροχος Φιλοξενίας πρέπει να διασφαλίζει τη συνεχή προσαρμογή των υπηρεσιών του στα δεδομένα κριτήρια, επιχειρησιακά πρότυπα και τις αρχές που προκύπτουν από τις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών ευεξίας, ιατρικών τουριστών προκειμένου να επιτευχθεί αυξημένη ικανοποίηση και την ίδια στιγμή να αποδεικνύεται απόλυτα λειτουργική και ασφαλώς άρτια η διαχείριση και εξυπηρέτηση των ευαίσθητων κατηγοριών επισκεπτών.

 

Το πρότυπο HSTAR ΙI περιλαμβάνει 5 διακριτά κεφάλαια:
 

 “HSTAR-II” Διαχείριση Απαιτήσεων Ποιότητας από τη Διοίκηση (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1)

Στο πρώτο κεφάλαιο του προτύπου περιγράφονται πολιτικές ποιότητας, λειτουργικά  και οργανωτικά θέματα αναφορικά με τις απαιτήσεις και ενέργειες εκ μέρους της Διοίκησης της Επιχείρησης προκειμένου η υπηρεσία το Blue Service for Excellence να ανταποκρίνεται στις αντίστοιχες προδιαγραφές.

Η εφαρμογή του προτύπου, καθώς και η δημιουργία όλων των σχετικών τυποποιημένων διαδικασιών και απαιτήσεων θα πρέπει να είναι μέρος του προσανατολισμού της επιχείρησης και της αναπτυξιακής στρατηγικής της. Απαραίτητη θεωρείται η διασφάλιση της δέσμευσης της Ανώτατης Διοίκησης για την εφαρμογή του προτύπου, καθώς και η κατάλληλη κατανομή αρμοδιοτήτων και διάθεση των απαιτούμενων πόρων με σκοπό την πλήρη συμμόρφωση με τα κριτήρια και τις προδιαγραφές του προτύπου. Η Διοίκηση επιπλέον, οφείλει να παρεμβαίνει και να επιβλέπει αποτελεσματικά τις διαδικασίες για την παροχή υπηρεσιών στους τουρίστες υγείας/ευεξίας/ ιατρικούς τουρίστες.

Επιπλέον, προβλέπονται πολιτικές εφαρμογής για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας προκειμένου να καθιερωθεί και να ενσωματωθεί στις καθημερινές δραστηριότητες της επιχείρησης.

Τα κριτήρια αυτού του κεφαλαίου υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις του προτύπου H STAR I- Κεφάλαιο 1 (βλέπε σχετική περιγραφή).

 

 “HSTAR-II” Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2)

Για την παροχή υπηρεσιών σε συγκεκριμένες κατηγορίες επισκεπτών, όπως πελάτες spa, τουρίστες υγείας και ιατρικοί τουρίστες, απαιτείται μια ειδική προσέγγιση που διέπεται από τις αρχές της επικοινωνίας και την αξιοποίηση ιδιαίτερων δεξιοτήτων και προσόντων του προσωπικού. Αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά θα πρέπει να αναπτυχθούν σταδιακά και να καλλιεργηθούν με επαγγελματικό τρόπο. Η ενσωμάτωση των αρχών αυτών στην καθημερινή λειτουργία συνεπάγεται τη συμμόρφωση του προσωπικού με αυτά τα κριτήρια, και κυρίως την ύπαρξη μιας συγκεκριμένης πολιτικής διαχείρισης του προσωπικού και των εκπαιδευτικών δράσεων στην επιχείρηση.

Η θεματολογία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα πρέπει να εφαρμόσει η Επιχείρηση περιλαμβάνει:

 1. Διεθνείς βέλτιστες πρακτικές των υπηρεσιών φιλοξενίας για την κάλυψη των αναγκών Τουριστών Υγείας- Ευεξίας /Ιατρικούς τουρίστες/ ευαίσθητους πελάτες
 2. Πολυπολιτισμικότητα στις υπηρεσίες Φιλοξενίας
 3. Αρχές υγιεινής και ασφάλειας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
 4. Διαχείριση επειγόντων περιστατικών –Πρώτες Βοήθειες

Τα κριτήρια αυτού του κεφαλαίου υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις του προτύπου H STAR I- Κεφάλαιο 2 (βλέπε σχετική περιγραφή).

 

 «HSTAR-ΙΙ» Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3)

Αυτό το κεφάλαιο έχει ως κύριο αντικείμενο το σύνολο των κριτηρίων συμμόρφωσης του  επιχειρησιακού λειτουργικού πλαισίου και τα στοιχεία του συστήματος διαχείρισης ποιότητας που εγκαθίστανται από την επιχείρηση. Η προστασία της ιδιωτικής ζωής των πελατών και η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, η ισότητα και η διαφάνεια αποτελούν σημαντικές αρχές που πρέπει να εκπληρώνονται μέσα από τα στοιχεία του συστήματος. Μια ακόμη διάσταση που περιλαμβάνεται στο πρότυπο και πρέπει να εφαρμόζεται από την Επιχείρηση είναι η οικολογική συμπεριφορά και η ταυτόχρονη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

 Οι παραπάνω διαστάσεις θα πρέπει να παρακολουθούνται μέσα από σχετικές αναφορές και μετρήσεις δεικτών.

“HSTAR-II” Μέτρα Ασφάλειας Επισκεπτών (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4)

Η διασφάλιση της ακεραιότητας και της υγείας των πελατών αποτελεί αδιαμφισβήτητη προτεραιότητα των προτύπων της σειράς HSTAR Swiss Approval.

Η Διοίκηση της επιχείρησης θα πρέπει να εξασφαλίζει το συστηματικό έλεγχο για την σωστή και ασφαλή λειτουργία του ξενοδοχείου / της επιχείρησης φιλοξενίας, αναφορικά με τις εγκαταστάσεις και τη λειτουργία του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται από τους επισκέπτες και ιδίως από τις ειδικές κατηγορίες πελατών και στο πλαίσιο του Blue Service for Excellence. Τα μέτρα ελέγχου και δοκιμών ασφαλείας, οι πρακτικές  αξιολόγησης και αντιμετώπισης κινδύνων και η εφαρμογή των παρεμβάσεων τεχνικής και φυσικής ασφάλειας αποτελούν σημαντικά κριτήρια και περιγράφονται ειδικά σε αυτό το κεφάλαιο.

Η επιχείρηση θα πρέπει να τηρεί ειδικά κριτήρια συμμόρφωσης για την ανάπτυξη και εφαρμογή των πολιτικών για τη φυσική ασφάλεια και διατήρηση της υγείας των πελατών καθώς και τη φροντίδα για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών κι επεισοδίων καθώς επίσης φυσικών καταστροφών.

«HSTAR-ΙΙ» Τεχνικά και Λειτουργικά Κριτήρια Ποιότητας (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5)

Αυτή η ενότητα περιγράφει συγκεκριμένους λειτουργικούς και επιχειρησιακούς στόχους που αφορούν συγκεκριμένες πρόσθετες/ υποστηρικτικές υπηρεσίες που πρέπει να παρέχονται για τουρίστες Υγείας / Ιατρικούς τουρίστες.

Επίσης, παρέχονται εξειδικευμένες προδιαγραφές ασφάλειας για τις υπηρεσίες ευεξίας που παρέχονται στο πλαίσιο των υποδομών της μονάδας Φιλοξενίας.
 Οι υπηρεσίες φιλοξενίας πρέπει να προσαρμόζονται σύμφωνα τις αρχές που προκύπτουν από τις ειδικές ανάγκες συγκεκριμένων ομάδων ατόμων, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν την ικανοποίηση των πελατών.

Ειδικά για τους Τουρίστες Υγείας, η επιχείρηση Φιλοξενίας θα πρέπει να υιοθετήσει διακριτές και τεκμηριωμένες διαδικασίες στην κατεύθυνση της παροχής βοήθειας, την οργάνωση του ταξιδίου (σχεδιασμός, κράτηση), το συντονισμό των μεταφορών, τα ταξίδια και  την διασκέδαση σε συνεργασία με τους φορείς παρόχους ιατρικών υπηρεσιών  και τους facilitators ιατρικού τουρισμού ή τους Τour Operators. Για τις παραπάνω υπηρεσίες ο πάροχος φιλοξενίας χρειάζεται να επιδείξει συνεργασία με τον ιατρικό κλάδο και την τουριστική βιομηχανία, αντίστοιχα, προκειμένου να διασφαλίζεται ένα ολοκληρωμένο δίκτυο υπηρεσιών για τη διαχείριση τουριστών υγείας/ιατρικών τουριστών  πριν από το ταξίδι αλλά και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού υγείας.

Τα κριτήρια αυτού του κεφαλαίου υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις του προτύπου H STAR I- Κεφάλαιο 3-4 (βλέπε σχετική περιγραφή).

 

Επικοινωνία - Contact Us

 • Τραπεζούντος & Διγενή Ακρίτα, 192 00 Ελευσίνα Αρχ. Μακαρίου 2-4, Capital Center, 1065 Λευκωσία
 • +30 210 5562130
 • +357 22 68 0004
 • info@swissapproval.gr
 • cyprus@swissapproval.gr
 • International Web Site: www.swissapproval.ch