• 1

The Tourism Market towards Quality

Η Αγορά του Τουρισμού απέναντι στις Σύγχρονες Προκλήσεις Ποιότητας

«B&W CERT» qualification criteria scheme. 

Πιστοποίηση για τη Διασφάλιση της Υγείας και Ασφάλειας του Κοινού για την Τουριστική Βιομηχανία και τους Διοργανωτές Μαζικών Εκδηλώσεων (Χώρους Συναυλιών - Φεστιβάλ, Στάδια, Τουριστικά Clubs κ.λπ.)

Ήδη απο το 2012 η Swiss Approval εκπόνησε το πρώτο πρότυπο για διαχείριση επισκεπτών που τυχόν θα αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας, με τον τίτλο MEDICAL TOURISM FRIENDLY HOTEL - MTFH. Το Δεκέμβριο του 2014, το νέο διεθνές πρότυπο HSTAR I για την υπηρεσία Blue Service, αναπτύχθηκε ειδικά με σκοπό την πιστοποίηση της ασφάλειας της υγείας στους χώρους φιλοξενίας και τις διοργανώσεις μαζικών εκδηλώσεων, και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της SwissApproval.

Τον Απρίλιο 2020, η Swiss Approval εκδίδει την νέα έκδοση του προτύπου, ανανεωμένο και ενημερωμένο στα νέα δεδομένα της πανδημίας του CONVID19 με αντικείμενο την Ασφάλεια και Υγεία των επισκεπτών σε θέματα επείγουσας ιατρικής φροντίδας και προφύλαξης λοιμώξεων από την Swiss Approval International.

Ο Τουρισμός είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας. Τα Ξενοδοχεία αποτελούν τον κεντρικό βραχίονα του τομέα και, ως εκ τούτου, η διασφάλιση διαχείρισης των κινδύνων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της επιτυχίας και ανάπτυξης του Τουρισμού. Η ασφάλεια και η υγεία των τουριστών είναι, αδιαμφισβήτητα, ο υπ’ αριθμόν ένα παράγοντας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας για τις υπηρεσίες Φιλοξενίας.

Αντίστοιχα, οι δημόσιες- μαζικές εκδηλώσεις ευρείας συμμετοχής απαιτούν, επίσης, άριστη οργάνωση της παροχής εξειδικευμένων πρώτων βοηθειών, ιατρικών, και άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με την παροχή επείγουσας φροντίδας υγείας, σε ένα υψηλότερο ποσοστό από ό, τι μπορεί να απαιτηθεί σε ένα μικρό πληθυσμό στην κοινότητα.

Οι νέες απαιτήσεις που διαμορφώνονται Διεθνώς λόγω και της Πανδημίας του CONVID19 στην Τουριστική Βιομηχανία, είναι ριζικά διαφορετικές από τις γνωστές σήμερα. Η ασφάλεια των επισκεπτών από την στιγμή που θα περάσουν την πόρτα ενός τουριστικού καταλύματος, έχει πλέον αποκτήσει νέες διαστάσεις, σε επίπεδο διαχείρισης του επισκέπτη εντός του τουριστικού καταλύματος, και διασφάλισης κατά το μέγιστο δυνατόν της Δημόσια Υγείας.

Η ριζική αναδιοργάνωση της λειτουργίας μιας μονάδας φιλοξενίας,  Ξενοδοχείου ή Καμπινγκ, στα πλαίσια των τρεχουσών συνθηκών, είναι επιβεβλημένη πρόκληση, και η Swiss Approval μέσω μιας Διεθνούς ομάδας εμπειρογνωμόνων και επιστημόνων, προσφέρει στην Διεθνή αγορά ένα εξαιρετικό εργαλείο οργάνωσης των υπηρεσιών των Ξενοδοχείων, που απαντάει σε αυτή την πρόκληση.

Οι βασικές προϋποθέσεις που περιγράφει το νέο πρότυπο B&W CERT της Swiss Approval για την οργάνωση και διοίκηση των υπηρεσιών φιλοξενίας, μεταξύ άλλων πιο εξειδικευμένων είναι:

Η δημιουργία μιας νέας Διεύθυνσης υπηρεσιών, του λεγόμενου B&W department, που θα λειτουργεί παράλληλα με τις υφιστάμενες (Reception, εστίαση, υπηρεσίες δωματίων, κλπ..) και θα έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο 2 βασικές κατηγορίες:

-          Μεταδιδόμενα νοσήματα και επιδημιολογική επιτήρηση (White office). Οργάνωση και εφαρμογή κανόνων υγιεινής, πρόληψης, επαγρύπνησης και επιδημιολογικής επιτήρησης, για την αποφυγή πιθανής μετάδοσης λοιμώδους νοσήματος όπως ο COVID-19, ή για τον περιορισμό της μετάδοσής του, αναφορικά με τους επισκέπτες της μονάδας φιλοξενίας.

-          Μη Μεταδιδόμενα νοσήματα και πρώτες βοήθειες (Blue Office). Διασφάλιση αποτελεσματικότερης επείγουσας ιατρικής φροντίδας και βασικών πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας για τους επισκέπτες της μονάδας φιλοξενίας που τυχόν αντιμετωπίσουν πρόβλημα.

Το ξενοδοχείο δεν θα μπορεί να υπερβεί σε καμία περίπτωση πληρότητα πλέον του 85%, εκτός αν οι οδηγίες των Εθνικών αρχών μιας Χώρας ορίζουν διαφορετικά. Το 15% των ελεύθερων δωματίων θα χρησιμοποιείται για τυχόν καραντίνα επισκεπτών που ήρθαν σε επαφή με επιβεβαιωμένα κρούσματα. Ο αριθμός των υποχρεωτικά ελεύθερων δωματίων υπολογίζεται βάσει αλγορίθμου που λαμβάνει υπόψη την επιφάνεια των κοινόχρηστων χώρων σε σχέση με τον αριθμό των επισκεπτών και την κοινωνική αποστασιοποίηση που ορίζεται.

Το πιστοποιητικό «B&W CERT» αποτελεί σφραγίδα εμπιστοσύνης για κάθε ξενοδοχειακή μονάδα/ μονάδα φιλοξενίας σχετικά με την αντιμετώπιση αιφνίδιων καταστάσεων αναφορικά με την υγεία και την ασφάλεια των επισκεπτών και πελατών.

Η πιστοποίηση «B&W CERT» είναι μια παγκόσμια αποκλειστικότητα της Swiss Approval, η οποία παρέχει αντικειμενικά «Διαβατήριο Ασφάλειας» στον τομέα της φιλοξενίας, προκειμένου να διεισδύσει με επιτυχία στη διεθνή τουριστική αγορά.


“Blue Service for Excellence” HSTAR II Certification

Πιστοποίηση Ξενοδοχείων για την ποιότητα και ασφάλεια Τουριστών Υγείας και ευαίσθητων πελατών

Η πιστοποίηση των υπηρεσιών φιλοξενίας που αφορά στη διαχείριση Ιατρικών Τουριστών/ Τουριστών Υγείας και Ευεξίας, είναι ένα από τα πλέον σύγχρονα και προηγμένα προγράμματα πιστοποίησης της Swiss Approval International, το οποίο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2015. Το συγκεκριμένο λειτουργικό πλαίσιο - πρότυπο για τα ξενοδοχεία, διαθέτει ολοκληρωμένες ποιοτικές προδιαγραφές, διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και αρχές ασφάλειας (βασισμένες στις αρχές Medical Tourism Friendly Hotels, MTFH),  που διέπουν την υπηρεσία  «Blue Service for Excellence» των Ξενοδοχείων και επιχειρήσεων Φιλοξενίας.

Αυτό το καινοτόμο παγκόσμιο Πρότυπο, στοχεύει στην αποτελεσματική και άκρως ποιοτική εξυπηρέτηση των ιατρικών τουριστών και πελατών των υπηρεσιών ευεξίας (spa- wellness guests) στις τουριστικές εγκαταστάσεις.

Η πιστοποίηση HSTAR ΙΙ «Blue Service for Excellence» είναι μια παγκόσμια αποκλειστικότητα της Swiss Approval, παρέχοντας ένα μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά του Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας και σφραγίδα εμπιστοσύνης στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον εξειδικευμένο κλάδο του Ιατρικού Τουρισμού.

Το πιστοποιητικό της  Swiss Approval -HSTAR ΙΙ αυξάνει την ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ και την ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ στις υπηρεσίες φιλοξενίας, οι οποίες αποδεικνύουν έμπρακτα πως:

  • Εξυπηρετούν αποτελεσματικά ευαίσθητα άτομα, ηλικιωμένους, άτομα με χρόνιες παθήσεις ή συστηματικές ανάγκες φροντίδας ή  με απλά αυξημένες ανησυχίες αναφορικά με την υγεία τους
  • Φιλοξενούν με υπευθυνότητα και ασφάλεια Ιατρικούς τουρίστες, Πελάτες υπηρεσιών Ευεξίας ή / και Διεθνείς Ασθενείς, στις εγκαταστάσεις τους.

HSTAR - Hotels Classification    

Από το 2007, οι ειδικοί μας επιθεωρούν και εφαρμόζουν το σύστημα ταξινόμησης για τα Ξενοδοχεία και τα Τουριστικά Καταλύματα, για λογαριασμό των Κρατικών Αρχών και με βάση τη σημαντική διεθνή εμπειρία που έχει αποκτηθεί όσον αφορά την κατάταξη των δομών φιλοξενίας σύμφωνα με διαφορετικά συστήματα, με στόχο την παγκόσμια αναγνώριση και έγκριση του επιπέδου των υπηρεσιών που παρέχονται από τις επιχειρήσεις Φιλοξενίας.

Η Swiss Approval διαθέτει την τεχνογνωσία και τα κατάλληλα εργαλεία για την αξιολόγηση των επιχειρήσεων μέσα από το σύστημα ταξινόμησης HSTAR, σε σχέση με τις πραγματικές επιδόσεις των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων αναφορικά με την ποιότητα των υπηρεσιών και την ικανοποίηση του πελάτη.

Η ταξινόμηση και πιστοποίηση της Swiss Approval για τις εγκαταστάσεις φιλοξενίας, είναι συμβατή με τις υφιστάμενες Εθνικές, Διεθνείς ή Συλλογικές απαιτήσεις των συστημάτων ποιότητας και κατάταξης, ενώ, ταυτόχρονα, παρέχει Σφραγίδα συμμόρφωσης και αξιοπιστίας για τις ξενοδοχειακές και τουριστικές μονάδες.


Βιώσιμη Ανάπτυξη και "Πράσινη Συνείδηση" στην Τουριστική Βιομηχανία

Καθώς η τουριστική βιομηχανία συνεχίζει να αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, η πολύπλευρη σχέση της με το περιβάλλον και η αλληλεπίδρασή της με τις κοινότητες υποδοχής των τουριστικών υποδομών γίνεται ολοένα και πιο εμφανής. Παρά το γεγονός ότι η σχετική ευαισθητοποίηση του κοινού αυξάνεται, υπάρχει μια έλλειψη κατανόησης του τι σημαίνει, ουσιαστικά, βιώσιμος τουρισμός.

Ο Φορέας Πιστοποίησης Swiss Approval εισαγάγει την Πιστοποίηση Νέας Προσέγγισης για τον Τουριστικό Κλάδο, όπως διατυπώνεται από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού (GSTC), προκειμένου να συμβάλει στην αποσαφήνιση και διευθέτηση ζητημάτων που σχετίζονται με πιθανές απειλές και επιπτώσεις που μπορεί να προκληθούν από τις δραστηριότητες του Τουρισμού στο Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και τους κατοίκους των τουριστικών προορισμών. Η πιστοποίηση συμβάλει, επιπρόσθετα, στη διερεύνηση και την ενθάρρυνση ευκαιριών για δράσεις με θετικό αντίκτυπο στην αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η μείωση της φτώχειας, η διατήρηση της πολιτισμικής και φυσικής κληρονομιάς, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής κ.α.

Η Swiss Approval International είναι μέλος του GSTC, αποδεικνύοντας έμπρακτα την προσήλωσή της στις αρχές της βιωσιμότητας και της πράσινης ανάπτυξης στον τομέα του Τουρισμού.

Τα ταξίδια αποτελούν επιτακτική ανάγκη κάθε ανεπτυγμένης κοινωνίας και έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν θετικές αλλαγές στις κοινότητες και τους πληθυσμούς των προορισμών. Ο τουρισμός τονώνει την τοπική οικονομία δημιουργώντας θέσεις εργασίας, παροχή κινήτρων για την τοπική παραγωγή και προσελκύοντας καταναλωτές και εθελοντές διαφόρων δράσεων.

Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή μπορεί να είναι εφικτή στο μέλλον, μόνο μέσα από τη στήριξη του Βιώσιμου Τουρισμού. Καθώς η Τουριστική βιομηχανία συνεχίζει να «μεγαλώνει», οι εγκατεστημένες πρακτικές ανάπτυξης αρχίζουν να δημιουργούν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες. Είναι υποχρέωση όλων η ενίσχυση της προώθησης του βιώσιμου τουρισμού με την απαιτούμενη διάθεση πόρων και την απαραίτητη εκπαίδευση των επαγγελματιών του χώρου προκειμένου για τη βελτίωση των βιώσιμων πρακτικών. Με τη σειρά της, η στάση αυτή θα αρχίσει να δημιουργεί περαιτέρω ζήτηση για βιώσιμα προϊόντα και υπηρεσίες που θα συμβάλλουν σε έναν εναλλακτικό τρόπο κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης.

 

 

Επικοινωνία - Contact Us

  • Τραπεζούντος & Διγενή Ακρίτα, 192 00 Ελευσίνα
  • +30 210 5562130
  • info@swissapproval.gr
  • International Web Site: www.swissapproval.ch