• 1

Ποιοτικός Έλεγχος Κατασκευαστικών Δραστηριοτήτων

Ο Οργανισμός μας διενεργεί επιθεωρήσεις σε όλες τις κατηγορίες κατασκευαστικών έργων, ανεξαρτήτως μεγέθους, και πιο συγκεκριμένα, οικοδομικών εργασιών  και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, υπό την εντολή του Κυρίου-  Φορέα του Έργου. Η Swiss Approval έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί μεγάλης κλίμακας κατασκευαστικά έργα, έργα οδοποιίας, δικτύων μεταφοράς φυσικών πόρων, ενέργειας, ηλεκτρομηχανολογικά έργα, κ.λπ., ως προς  την ποιότητα κατασκευής τους με την ιδιότητά της ως αναγνωρισμένος Φορέας Ποιοτικού Ελέγχου. Η παροχή υπηρεσιών της Swiss Approval ως ενός Ανεξάρτητου, Εξειδικευμένου Φορέα Ελέγχου και Επιθεώρησης Τρίτου Μέρος εγγυάται την ομαλή, ασφαλή και υψηλής ποιότητας εκτέλεση και ολοκλήρωση του έργου.

 

 

Επικοινωνία - Contact Us

  • Τραπεζούντος & Διγενή Ακρίτα, 192 00 Ελευσίνα
  • +30 210 5562130
  • info@swissapproval.gr
  • International Web Site: www.swissapproval.ch