• 1

Ταυτότητα Εταιρικών Υπηρεσιών

 

Η Eταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες Πιστοποίησης και Επιθεώρησης στις ακόλουθες κύριες κατηγορίες:

 

Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης – Διαπίστευση SWISS APPROVAL κατά το πρότυπο ISO 17021

 • ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, ISO 27000, ISO 50001, OHSAS 18000, ISO 39001, ISO 28000.

Ασφάλεια προϊόντων

 • Σήμανση CE
 • Υπηρεσίες Τεχνικού και Εργαστηριακού Ελέγχου

Πιστοποίηση προσωπικού – Διαπίστευση SWISS APPROVAL κατά το πρότυπο ISO 17024

 • QA/QC Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων προσωπικού
 • Πιστοποίηση προσωπικού σχετικού με τον τομέα των συγκολλήσεων
 • Πιστοποίηση προσωπικού σχετικού με τον τουρισμό και την φιλοξενία

Αξιολόγηση της συμμόρφωσης υπηρεσιών & διαδικασιών – Διαπίστευση SWISS APPROVAL κατά το πρότυπο ISO 17065

 • «Blue Service» Αξιολόγηση και πιστοποίηση για τις υπηρεσίες φιλοξενίας αναφορικά με την ασφάλεια των φιλοξενουμένων/ πελατών.
 • «Blue Service for Excellence», αξιολόγηση και πιστοποίηση για τις υπηρεσίες φιλοξενίας σχετικά με υπηρεσίες τουρισμού υγείας και την ασφάλεια ευαίσθητων κατηγοριών πελατών.
 • Κατάταξη των ξενοδοχείων με αστέρια, σύμφωνα με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Επιθεώρηση Τρίτου Μέρους, Επιτήρηση και Τεχνική Έγκριση – Διαπίστευση SWISS APPROVAL κατά το πρότυπο ISO 17020

 • Επιθεώρηση πεδίου και πελάτη (Field and Shop inspection),
 • Επιθεώρηση Συγκολλήσεων,
 • Πιστοποίηση Ανελκυστήρων και Ανυψωτικών Μηχανημάτων,
 • Επιθεώρηση Αγαθών και Φορτίων,
 • Επιθεώρηση συστημάτων Προστασίας της υγείας των εργαζομένων και Πρόληψης ατυχημάτων στα εργασιακά περιβάλλοντα,
 • Ποιοτικός έλεγχος των δραστηριοτήτων Οικοδόμησης/Κατασκευής,
 • Αξιολόγηση σεισμικής διακινδύνευσης και Ταξινόμηση κτηρίων EQ-FAST,
 • Εκτίμηση κύκλου ζωής μηχανημάτων και μηχανικών μερών,
 • Έγκριση και Πιστοποίηση των Ρυμουλκούμενων οχημάτων,
 • Υπηρεσίες ‘Μυστικού Πελάτη’ (Mystery Guest and Shopping).

Υπηρεσίες Κοινοποιημένου Φορέα (ΝοΒο) – Ευρωπαϊκές Οδηγίες Υποχρεωτικής Συμμόρφωσης

 • Ευρωπαϊκή Οδηγία Ανελκυστήρων 95/16
 • Οδηγία Εξοπλισμού υπό πίεση, ( PED ) 97/23
 • Ευρωπαϊκή Οδηγία Απλών Δοχείων Πίεσης

Η Swiss Approval Technische Bewertung είναι επίσης αναγνωρισμένος φορέας ως Εγκεκριμένος Οργανισμός Επιθεώρησης, τύπου (Α), στους παρακάτω τομείς:

 • Περιοδικός έλεγχος των δοχείων πίεσης πάνω από 450 λίτρα και των δοχείων υγραερίου, ΦΕΚ 14165/F. 17.4/373, 673/ B/1993, ΦΕΚ 447/ Β /1993
 • Αρχικός έλεγχος (τύπου ΑΑ) και περιοδική επιθεώρηση των ανυψωτικών μηχανημάτων (Τύπος Α και Τύπος Β) GG 15085/593 (ΦΕΚ 1186/ 25.08.2003)
 • Αρχική και περιοδική παρακολούθηση λεβήτων ΦΕΚ 2656/ Β / 2012
 • Αρχικοί και περιοδικοί έλεγχοι για Μεταλλικές κατασκευές, συγκολλήσεις σωλήνων, συγκολλήσεις (κώδικες ASME, EN- DIN – πρότυπα API )

Η εταιρεία δραστηριοποιείται επίσης σε Εργαστηριακούς - Τεχνικούς Ελέγχους σύμφωνα με τις παρακάτω Ευρωπαϊκές Οδηγίες, μέσω ενός πιστοποιημένου δικτύου, συνεργαζόμενων Εργαστηρίων και Οργανισμών Τεχνικών Ελέγχων:

 • 2006/42/ ΕΚ Μηχανικός Εξοπλισμός (MD)
 • 2006/95/ΕΚ Οδηγία χαμηλής τάσης ΕΚ (LVD)
 • 2011/305/ ΕΕ Κατασκευή προϊόντων
 • 94/42/ ΕΟΚ λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα
 • 94/9/ ΕΚ Εξοπλισμός για χρήση σε εκρήξιμη ατμόσφαιρα (ΑΤΕΧ)
 • 88/378/ ΕΟΚ 2009/48/ΕΚ Ασφάλεια παιχνιδιών
 • 89/686 / ΕΟΚ, Εξοπλισμός Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)
 • 90/385/ΕΟΚ, Ενεργά Εμφυτεύσιμα Ιατροτεχνολογικά προϊόντα
 • 93/42 ΕΟΚ Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα/ Εξοπλισμός (MDD)
 • 98/79/EC In vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα
 • 99/5/ ΕΚ Ραδιο - τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός
 • 2004/108/ΕΚ Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC)

Επικοινωνία - Contact Us

 • Τραπεζούντος & Διγενή Ακρίτα, 192 00 Ελευσίνα Αρχ. Μακαρίου 2-4, Capital Center, 1065 Λευκωσία
 • +30 210 5562130
 • +357 22 68 0004
 • info@swissapproval.gr
 • cyprus@swissapproval.gr
 • International Web Site: www.swissapproval.ch